Strona główna / Kościół żywy / Instalacja nowego kanclerza w Orchard Lake

GP #6, 10 marca 2012 r.

Instalacja nowego kanclerza
w Orchard Lake

KS. STANISŁAW FLIS

Ks. bp Wojciech Polak
Ks. Tomasz Machalski wygłasza kazanie

W niedzielę, 19 lutego br., odbyła się kanoniczna instalacja nowego kanclerza w Orchard Lake, ks. kanonika Tomasza Machalskiego. Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Allen H. Vigneron, arcybiskup Detroit. Licznie zgromadzona Polonia oraz przedstawiciele i delegacje różnych organizacji polonijnych sprawiły, że była to uroczystość bardzo podniosła i ważna nie tylko dla Orchard Lake, lecz także dla całej Polonii.

Nowy ks. Kanclerz w swym przemówieniu wygłoszonym w języku polskim i angielskim zadeklarował powrót do misji nakreślonej przez założyciela seminarium, ks. Józefa Dąbrowskiego. Nie oznacza to lekceważenia zmian, które dokonały się w Polonii od czasów Dąbrowskiego. To prawda, że inne były wtedy uwarunkowania i potrzeby Polonii, jednak – mimo licznych zmian – nie przestały być aktualne główne cele i zadania, które on wyznaczył dla seminarium i pełnionej przez nie misji wobec Polonii.

Troska o zachowanie tożsamości w formacji seminaryjnej oraz w duszpasterstwie polonijnym, poszanowanie kultury i języka polskiego, przy jednoczesnym otwarciu się na tutejszą kulturę, znajomość języka angielskiego i tutejsze uwarunkowania – to jedynie słuszna droga dla każdego emigranta i w każdym czasie. Nie sprawdziły się teorie asymilacyjne, anglo-konformizmu, melting pot (stopienia w tyglu) ani inne zmierzające do wykorzenienia kulturowego emigrantów. Obecne teorie pluralizmu kulturowego lub wielokulturowości są zgodne z naturalnymi dążeniami człowieka do zachowania własnej tożsamości. Taka postawa nie hamuje naturalnych procesów adaptacyjnych i integracyjnych, które są nieuniknione i dobre w warunkach emigracyjnych.

Tak sformułowany program dla seminarium i szkół w Orchard Lake oraz Misji Polskiej to jedynie słuszna wizja, która szanuje przeszłość, zapewnia kontynuację i zarazem dobrze służy przyszłości.

Ksiądz Kanclerz wszystkich zachęca do współpracy. Pragnie utrzymywać kontakty ze wszystkimi organizacjami polonijnymi, z przedstawicielami radia, telewizji i prasy polonijnej. Zachęca do współpracy i wysiłku dla wspólnego dobra Polonii oraz Seminarium i szkół w Orchard Lake, by mogły one dalej istnieć i wypełniać swoją misję.

Zawołaniem nowego ks. Kanclerza są słowa wypowiedziane przez Maryję w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. Niech to będzie i nasze zawołanie, abyśmy wszyscy mogli spełnić to, czego od nas oczekuje Pan Jezus w dziele nowej ewangelizacji Polonii i całej Ameryki.