Strona główna / Kościół żywy / Pompeje – miasto Królowej Różańca Świętego

GP #8, 18 kwietnia 2015 r.

Pompeje – miasto
Królowej Różańca Świętego

ANNA KOPEĆ

Sanktuarium w Pompejach
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach
(Fot. Anna Kopeć)

Ojciec św. Franciszek to kolejny papież, który odwiedził sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (21 marca br.). Wcześniej gościli tam już św. Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.

Pompeje położone u podnóża Wezuwiusza i znane przede wszystkim z wykopalisk archeologicznych. Stare Pompeje zostały zasypane lawiną w czasie wybuchu Wezuwiusza (79 r.). W XIX w. na tle starożytnych ruin wyrosło „nowe miasto”, nad którym góruje majestatyczna bazylika Matki Bożej Różańcowej. Od 1876 r. znajduje się tam łaskami słynący obraz Matki Bożej Różańcowej. Do bazyliki Matki Bożej Różańcowej przybywają pielgrzymi z całego świata (ok. 6 milionów rocznie). Wstawiennictwu Matki Bożej z czczonego wizerunku przypisuje się wiele cudownych uzdrowień, otrzymanych łask i wysłuchanych próśb.

Obraz ten 16 października 2002 r. przewieziono na życzenie papieża Jana Pawła II do Rzymu na plac Świętego Piotra. Przed nim Ojciec Święty skierował List Apostolski Rosarium Virginis Mariae („O Różańcu Świętym”) do biskupów, duchowieństwa i wiernych. Ogłosił w nim Rok Różańca, trwający od października 2002 r. do października 2003 r. oraz dodał do różańca pięć nowych tajemnic światła.

Jan Paweł II, wielki czciciel różańca, dwukrotnie pielgrzymował do sanktuarium w Pompejach. Pierwszy raz odwiedził je na początku pontyfikatu (21 października 1979 r.), a następnie na zakończenie Roku Różańca, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (7 października 2003 r.). Podczas tej wizyty Ojciec Święty przewodniczył modlitwie różańcowej w intencji pokoju na całym świecie i wygłosił homilię, w której zaapelował do chrześcijan, aby we współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli byli budowniczymi i świadkami pokoju.

„Pragnąłem, by ta moja pielgrzymka miała znaczenie błagalnej modlitwy o pokój. Rozważaliśmy tajemnice światła, by niejako rzucić światło Chrystusa na konflikty, napięcia i dramaty wszystkich pięciu kontynentów. W liście apostolskim »Rosarium Virginis Mariae« wyjaśniłem, dlaczego różaniec jest modlitwą skierowaną ze swej natury ku pokojowi. Błogosławiony Bartłomiej Longo miał proroczą intuicję, gdy do świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej dodał fasadę pomyślaną jako pomnik pokoju. Sprawa pokoju włączyła się w ten sposób w modlitwę różańcową. Aktualność tej intuicji możemy zrozumieć na początku tego tysiąclecia, już smaganego wichrami wojny i ociekającego krwią w tylu regionach świata”.

Również Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (19 października 2008 r.) podkreślił charyzmat nowych Pompejów jako „centrum promieniowania Różańca i miejsca wstawiennictwa za pokojem między narodami”.

Historia tej niezwykłej świątyni związana jest z osobą Bartłomieja Longo.

Bł. Bartolo Longo, założyciel sanktuarium, który zanim się nawrócił, był walczącym antyklerykałem, a nawet oddawał się praktykom spirytystycznym. Jak niegdyś Szaweł pod Damaszkiem, tak on oświecony łaską Bożą, zwrócił się do Boga, co ma czynić, by odpokutować za swoje grzechy i osiągnąć spokój sumienia. Usłyszał w głębi serca głos, który mówił: „Jeżeli pragniesz spokoju duszy i kiedyś jej zbawienia, rozszerzaj nabożeństwo Różańca Świętego, bo ten, kto to czyni, nigdy nie zginie”.

Bartolo Longo do końca życia z wielkim zaangażowaniem szerzył kult różańca i pobożność maryjną, które łączył z dziełami charytatywnymi. Bartolo Longo zmarł 5 października 1926 roku. Papież Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze ceremonią beatyfikacji w dniu 26 października 1980 roku nazywając Go „Apostołem Różańca Świętego”. Dzięki temu Błogosławionemu sanktuarium w Pompejach stało się „międzynarodowym centrum duchowości różańcowej”. W sanktuarium w Pompejach różaniec odmawiany jest codziennie. W okresie od maja do października, w każdą niedzielę o godz. 9.00 wieczorem odbywa się procesja różańcowa z pochodniami w intencji pokoju na świecie.

Od 1877 r. w Pompejach odprawia się różańcowe nabożeństwa 15 sobót. Tę formę modlitwy różańcowej, którą zapoczątkowali w XVII w. we Francji oo. dominikanie, Kościół zatwierdził i obdarzył odpustami. Nabożeństwo rozpowszechniło się na całym świecie, w dużej mierze dzięki bł. Bartolo Longo. Wskazywał on skuteczną drogę wszystkim potrzebującym, proszącym jego modlitewnego wstawiennictwa: „Chcesz otrzymać łaskę? Odpraw nabożeństwo 15 sobót”.

Również dla św. Jana Pawła II było to nabożeństwo o szczególnym charyzmacie, o czym pisze m.in. w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae („O Różańcu Świętym”). „Przez całe swoje dzieło, a zwłaszcza przez »Piętnaście Sobót«, bł. Bartłomiej Longo rozwinął chrystologicznego i kontemplacyjnego ducha różańca”.

16 października 2002 r. papież Jan Paweł II wprowadził tajemnice światła. Od tego czasu odprawia się nabożeństwo 20 sobót różańcowych.

Ojciec św. w modlitwie różańcowej widział źródło mocy dla Kościoła w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa i o potrzebie jej odmawiania nieustannie nam przypominał: „Historia różańca pokazuje skuteczność tej modlitwy (…). Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed nami? (…) Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia”.

Nabożeństwo 20 sobót różańcowych zapoczątkowano w Polsce w 2011 r., po beatyfikacji papieża Jana Pawła II, jako wotum dziękczynne za Jego pontyfikat .

W tym roku nabożeństwo rozpocznie się w sobotę 23 maja.

Najbardziej rozpowszechniony w Kościele jest zwyczaj odprawiania nabożeństwa rozpoczynającego się dwadzieścia sobót bezpośrednio poprzedzających Święto Matki Boskiej Różańcowej (pierwsza niedziela października). W Pompejach odprawiane jest nabożeństwo po raz drugi, tj. 20 sobót poprzedzających dzień 8 maja.

„Tak to, zrządzeniem Bożej Opatrzności, miejsce wyjałowione wcześniej pogaństwem, nieprawością i rozwiązłością, użyźniane jest obecnie nieustającą modlitwą i czcią dla Królowej Różańca Świętego”.