Strona główna / Redaktorskim okiem / Emerytów o zgodę nie pytano

GP #5, 23 lutego 2013 r.

Emerytów o zgodę nie pytano

Jacek HilgierRok 2013 przyniesie wiele zmian w administracji Social Security. Dotkną one wszystkich pobierających renty i inne świadczenia socjalne w USA. Szczególnie starszym ludziom, a oni przecież są najbardziej zainteresowani, nie przypadną one z pewnością do gustu, ale zarząd agencji twierdzi, że musi iść z duchem czasu i zmiany są konieczne.

Podobnie jak w większości urzędów użyteczności publicznej, takich jak banki, poczta, również świadczenia Social Security dostępne będą przez Internet. Od tej pory, by otrzymać należną płatność, nie będzie trzeba osobiście stawiać się we właściwym urzędzie. Powoli rośnie liczba osób występujących o przesyłkę świadczeń przez Internet. Również od ubiegłego roku osoby zatrudnione mają dostęp do swojej historii emerytalnej przez Sieć, także tam można sprawdzić przewidywaną stawkę świadczenia. W bieżącym roku Social Security rozszerzy dostęp do kolejnych informacji, takich jak bieżące zmiany w wysokości świadczenia, jak również historii dotychczasowych płatności. Za pomocą poczty interentowej będzie można informować SS o przewidywanych zmianach stałego pobytu. Jednym słowem już niedługo wszelka korespondencja z biurami Social Security odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu. A co najważniejsze – tą drogą trafiać będą należne płatności, w miejsce dotychczasowych czeków.

W ślad za tym agencja planuje zredukować czas pracy swoich biur. Już w tej chwili są one zamknięte dla klientów w południe każdego dnia. Dla większości starszych ludzi najbardziej odczuwalną zmianą będzie zaprzestanie wysyłania pocztą czeków z przysługującą im emeryturą. W ich miejsce do wyboru będzie przekaz pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe lub do unii kredytowej, lub na konto specjalnie w tym celu założonej karty bankowej MasterCard. Ta forma odbioru świadczeń dotyczyć może niewielkiej liczby osób nie posiadających konta bankowego.

Social Security ma również dobrą wiadomość dla wszystkich odbiorców świadczeń w 2013 roku. Od stycznia płatność będzie większa o 1,7 proc. Przeciętnie miesięczna stawka wzrosła z $1240 do $1261, jako rezultat przewidywanych zmian w wysokości kosztów utrzymania.

Zastanawiając się nad celowością tych zmian, chyba nie zdawano sobie sprawy, że to co dobre i ułatwiające życie młodemu pokoleniu, nie zawsze jest tak postrzegane przez osoby starsze. Z doświadczenia wiem, że przeważająca większość starszych czytelników Gwiazdy Polarnej w bardzo ograniczony sposób korzysta z Internetu i tego, co on oferuje. Teraz przyjdzie im korzystać z niego w najbardziej żywotnej dla nich kwestii. Niestety, o zgodę i opinię nikt wcześniej ich nie zapytał.

Jacek Hilgier
pointpub@sbcglobal.net