Strona główna / Redaktorskim okiem / Biała mniejszość

GP #9, 23 kwietnia 2011 r.

Biała mniejszość

Jacek HilgierCzęsto zadajemy sobie pytanie, jaka przyszłość czeka Amerykę, kraj, w którym żyjemy i mieszkamy. Jednoznacznej odpowiedzi, jak zawsze w takich przypadkach, nikt nie jest w stanie udzielić, śledząc jednak zachodzące procesy społeczne i ekonomiczne można pokusić się o prognozy dotyczące nadchodzących zmian.

A zmiany są nieuniknione i nie zawsze takie, jakich oczekujemy. Ostatnie badania demografów dowiodły, że białe dzieci, które aktualnie stanowią w USA większość, jeszcze w bieżącej dekadzie staną się mniejszością rasową. Ma to nastąpić nie prędzej niż w 2019 r. i będzie miało bardzo istotne i daleko idące skutki.

Wcześniejsze przewidywania biura spisu ludności były bardziej optymistyczne, jeśli chodzi o dominującą pozycję białej rasy, i przewidywały rok 2023 jako punkt zwrotny dla populacji Stanów Zjednoczonych w wieku do 18 lat. Jednak szybki przyrost społeczności latynoskiej, Azjatów oraz osób rasy mieszanej musiał doprowadzić do korekty przewidywań. Co to oznacza?

Od jakiegoś czasu w USA największy przyrost ludności odnotowuje się wśród Latynosów. Wskaźnik urodzeń wśród nich jest znacznie większy niż u białych, przede wszystkim dlatego, że biali się starzeją. Wpływ mogą mieć także przepisy prawa emigracyjnego przyznające automatycznie obywatelstwo USA dzieciom narodzonym na terenie Stanów. Korzystają z tego każdego dnia setki, jeśli nie tysiące młodych kobiet zza południowej granicy, które niejednokrotnie tylko w takim celu znalazły się na terytorium USA.

Jak wynika z opracowań demografów opartych na wynikach biura spisu ludności, w ostatnich dziesięciu latach liczba białych dzieci spadła o 4,3 miliona, czyli o około 10 proc., a afro-amerykańskich o 2 proc. W tym samym czasie przybyło 5,5 mln dzieci latynoskich i azjatyckich, co stanowi blisko 38 proc. ludności.

Mniejszości rasowe stanowią obecnie 46,5 proc. ludności USA poniżej 18. roku życia. Białe dzieci są w mniejszości już w 10 stanach, chociaż w poprzedniej dekadzie było tak tylko w pięciu. Najwyższy spadek w tej dziedzinie odnotował stan Vermont.

Liczba białych wzrosła w ostatnich 10 latach zaledwie o 1,2 proc., podczas gdy Latynosów przybyło nam 43 proc. Zachowując bieżący trend, biali staną się mniejszością w Ameryce ok. 2041 r.

Co jeszcze wynika z badań demografów? Średni wiek białych w USA wynosi 41 lat, podczas gdy u Latynosów jest on o 14 lat niższy. W przyszłości populacja młodych ludzi stanie się zdecydowanie bardziej zróżnicowana rasowo, jednocześnie starsza generacja będzie głównie biała.

Zachodzące w takim tempie przeobrażenia przyniosą poważne następstwa społeczne, polityczne i gospodarcze. Latynosi będą coraz ważniejszą częścią amerykańskiego elektoratu, dzięki czemu uzyskają większe wpływy polityczne. Pojawia się też pytanie, czy starsi zapłacą za edukację młodzieży, która nie będzie wyglądać tak jak oni sami. Niezbyt dobrze to wróży młodemu społeczeństwu, które powinno być siłą napędową naszej gospodarki.

Jacek Hilgier
pointpub@sbcglobal.net