Strona główna / Nasze sprawy / Budujemy kapitał zaufania

GP #11, 19 maja 2012 r.

Budujemy kapitał zaufania

OSKAR MIELCZAREK

Świętując 35. rocznicę powstania Naszej Unii, nasi członkowie są jednocześnie świadkami historii wspierania polonijnej społeczności. Od skromnych początków, kiedy amerykańskie instytucje finansowe odmawiały pomocy Polakom na Greenpoincie, stworzyliśmy światowej klasy instytucję, która służy ponad 76 tys. osób w 15 oddziałach zlokalizowanych w trzech stanach i posiada prawie półtora miliarda dolarów w aktywach. To właśnie dzięki naszym członkom możemy teraz świętować ten jubileusz.

Planowanie strategiczne i rozwiązania technologiczne

Za nami są duże osiągnięcia, ale ważne jest, aby myśleć też o przyszłości. Planując strategię rozwoju, koncentrujemy się na paru aspektach: ulepszeniu usług i produktów dla obecnych członków i ułatwieniu korzystania z usług P-SFUK dla osób, które wracają do Polski. Skupiamy się na podnoszeniu wydajności pracy i ułatwieniu dostępu do naszej oferty pożyczkowej. Pracujemy też nad pozyskaniem młodego pokolenia, które jest przyszłością Polonii. Dzięki młodym ludziom, za 35 lat będziemy mogli świętować kolejną rocznicę i wiele następnych. Młodych mają zachęcić specjalne produkty, m.in.: pożyczki studenckie, karty kredytowe, kredyty samochodowe czy kredyty na zakup pierwszego domu.

Aby to osiągnąć, musimy wciąż inwestować w technologię i modernizację Unii. To złożony proces, który nie następuje z dnia na dzień. Wybór właściwego oprogramowania bądź dostawcy może zająć od dwóch do czterech miesięcy, a wdrożenie danego systemu co najmniej sześć miesięcy. W rezultacie wprowadzenie drobnych zmian może zabrać nawet dziewięć miesięcy.

Na tym polu robimy naprawdę duże postępy: wielu transakcji można już dokonać bez wizyty w oddziale, poprzez Internet. W naszych placówkach zainstalowaliśmy komputery dostępne dla członków Unii. Dzięki nim można się nauczyć podstaw bankowości internetowej. W styczniu br. liczba jej nowych użytkowników prawie się podwoiła. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej usługi. Nasza Unia wprowadziła właśnie bankowość mobilną, dostępną przez telefon komórkowy. Dzięki niej można dokonywać operacji dostępnych w bankowości internetowej. W telefonie komórkowym można ustawić alarmy i zawiadomienia uprzedzające o konieczności przeprowadzenia operacji, albo sprawdzić stan konta. Za pomocą telefonu komórkowego można płacić rachunki, dokonywać przelewów, płatności pożyczek czy mieć dostęp do elektronicznych wyciągów z konta.

Planując strategię rozwoju, według kierunku ustalonego przez Radę Dyrektorów, Nasza Unia poszerza zakres swoich usług dostępnych poprzez bankowość internetową. Rada Dyrektorów określa strategię Unii zgodnie z 3-letnim planem strategicznym. Na każdym posiedzeniu Rady głosuje się nad szeregiem polis i decyzji kluczowych. Rada musi zatwierdzić budżet na cały rok.

Wkrótce aktywna będzie nasza nowa strona internetowa, nad którą pracujemy już od kilku miesięcy. Będzie ona prostsza w użyciu i bardziej funkcjonalna. Na życzenie użytkowników umieścimy tam sekcję edukacyjną, którą będziemy rozwijać poprzez umieszczanie odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych członków. W rezultacie będą mieli oni dostęp do informacji dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania Naszej Unii. Mamy nadzieję, że te udogodnienia zachęcą więcej osób do korzystania z usług P-SFUK. Dzięki bankowości internetowej zmniejszymy koszty operacyjne, co zapewni większą rentowność, a tym samym będzie korzystne dla członków Unii.

Wpływ gospodarki na działalność Unii

Każdy z nas, zarówno czytelnicy, jak i ja, mamy jednak świadomość słabej kondycji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych. Gospodarka nadal jest słaba, ale stopa bezrobocia spadła z 8,2% do 8,1% w kwietniu 2012 r. Widać także poprawę w budownictwie i produkcji, choć nadal panuje olbrzymia niepewność co do sytuacji w Europie.

Na szczeblu lokalnym nasz portfel pożyczek hipotecznych stale rośnie, choć największym zagrożeniem jest niespłacalność pożyczek przez naszych pożyczkobiorców, gdyż to wpływa na rentowność. To jest największe wyzwanie, w jakiego obliczu stoimy – gdyż to jest poza naszą kontrolą, dlatego że wszelkie straty z tytułu zaciągniętych kredytów, z którymi Unia boryka się obecnie, są wynikiem decyzji kredytowych, jakie zostały podjęte w latach poprzednich. Jak wiadomo, straty na pożyczkach materializują się dopiero po pewnym czasie. Proszę pamiętać, że tzw. zły kredyt czyli kredyt, z którego spłatą zaczynają się problemy, to nie tylko brak dochodu dla Unii w postaci odsetek ze spłacanych rat, ale również konieczność utworzenia rezerwy obowiązkowej nawet w wysokości równej kwocie niespłaconego kredytu, tj. całości istniejącego zadłużenia.

Po moich poprzednikach odziedziczyłem również portfel kredytów, które musimy zbilansować. Podnosimy obecnie standardy w rozpatrywaniu i przyznawaniu kredytów, aby w przyszłości było jak najmniej strat. Dokładamy wszelkich starań, aby poprawić jakość portfela kredytów, sprawdzamy nasze przepisy dotyczące przyznawania pożyczek, aby poprawić nasze wyniki w przyszłości. Mając powyższe na względzie, modernizujemy dział pożyczek wprowadzając najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne, które ułatwią i przyspieszą rozpatrywanie wniosków. Stąd konieczna była również reorganizacja i zmiany personalne w naszym dziale pożyczek.

Pracujemy również nad umożliwieniem składania wniosków o pożyczki na zakup domu i otwarciem linii hipotecznych przez internet. Nasze pożyczki pomogły kiedyś zbudować silniejszą Polonię i rozbudować dzielnice polonijne. Planujemy również rozszerzyć nasz portfel pożyczkowy, który będzie dostosowany do współczesnych potrzeb finansowych naszych członków. W 2012 r. przyznaliśmy już 310 pożyczek hipotecznych na łączną kwotę 60,5 miliona dolarów oraz 89 linii kredytowych pod zastaw domu w łącznej wysokości 10,8 miliona dolarów! Nasza Unia oferuje konkurencyjne oprocentowanie pożyczek. Jeżeli pragną Państwo wspierać Naszą Unie, prosimy polecać nasze pożyczki! Najlepszy marketing to zadowolony klient!

Historycznie wysoki poziom wydatków jest teraz bardziej przejrzysty i jesteśmy w trakcie rozwiązywania problemów, które narosły w ciągu ostatnich lat; stąd też bolesne decyzje o eliminacji niektórych etatów. Mimo wielkiego kryzysu finansowego, w latach 2007-09 Nasza Unia zwiększyła zatrudnienie o 23% pracowników. Koszty osobowe to nie tylko wynagrodzenia, ale również fundusz emerytalny, a przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne. Na 267 pracowników Unii aż 439 osób objętych było ubezpieczeniem zdrowotnym i 450 ubezpieczeniem dentystycznym. Unia dopłaca i współfinansuje bowiem ubezpieczenia rodzin naszych pracowników. Każdy, kto wie, ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w Stanach, będzie miał pełen obraz sytuacji.

Kolejną naprawdę znaczącą pozycję wydatków w Unii Kredytowej obejmują nasze nieruchomości, w szczególności dużych oddziałów, które zostały nabyte lub wybudowane w przeszłości, dlatego też będziemy konsekwentnie rozwijać sieć oddziałów mniejszych, a przez to bardziej wydajnych. Małe, „butikowe” oddziały to przyszłość dzisiejszej bankowości. Chcemy zaoszczędzić na kosztach utrzymania dużych oddziałów. Oszczędności są planowane przede wszystkim w kwestii naszych nieruchomości oraz automatyzacji usług. Posiadamy piękne, przestronne oddziały, niestety, słaba gospodarka sprawiła, że w niektórych przypadkach te inwestycje się nie zwracają. W obecnej sytuacji staramy się znaleźć optymalne rozwiązania na utylizację tych obiektów tak, aby ich utrzymanie nie było tak kosztowne jak jest teraz.

Inwestycje

Podczas spotkań z naszymi członkami ich emocje oraz zaniepokojenie budził nasz portfel inwestycyjny wynoszący 550 milionów dolarów. Pragnę wyjaśnić, iż zgodnie z obowiązującym prawem, NCUA, czyli nasza władza zwierzchnia, pozwala uniom kredytowym, nie tylko naszej, na inwestowanie tylko i wyłącznie w papiery skarbowe emitowane przez rząd amerykański albo jego agencje lub papiery posiadające gwarancje rządowe (tzw. implicit warranty). Portfel inwestycyjny stanowi różnica pomiędzy wysokością wkładów członkowskich a wysokością udzielonych kredytów. Wkłady członkowskie są natychmiast deponowane, natomiast udzielenie kredytu wymaga czasu. Aby nie trzymać gotówki, musimy ją inwestować, by przyniosła zysk, którego oczekują nasi członkowie. Wszystkie unie kredytowe w Stanach Zjednoczonych postępują dokładnie w ten sam sposób. Członkowie postulują, aby owe 550 milionów dolarów przeznaczyć na pożyczki i tak się właśnie dzieje. W momencie, kiedy uruchamiany jest kredyt przyznany któremuś z naszych członków, zbywamy owe papiery Fannie Mae i Freddie Mac i przeznaczamy gotówkę na udzielony kredyt. Problem polega na tym, iż udzielamy znacznie mniej kredytów niż posiadamy zgromadzonych depozytów, a nasi członkowie często nie kwalifikują się na dany kredyt, bo nie posiadają wystarczających dochodów, bądź mają nie najlepszą historię kredytową. Wspomniałem przecież, że mamy problem ze spłatami kredytów, których udzielono kilka lat temu. Ryzyko kredytowe dotyczy każdej instytucji finansowej a my dbamy o pieniądze naszych członków i ich bezpieczeństwo. Oczywiście moglibyśmy udzielić kredytu każdemu, kto o to wystąpi, ale co ze spłatą? Owe inwestycje w wysokości 550 milionów dolarów nie są co prawda wysoko oprocentowane, ale mają za to żelazną gwarancję amerykańskiego rządu. Papiery te możemy sprzedać w każdej chwili, aby otrzymać gotówkę przeznaczoną na udzielenie pożyczki dla naszych członków. Pieniądze te muszą być inwestowane, albowiem nie możemy ich trzymać w przysłowiowym sejfie, gdyż byłyby wówczas w ogóle nieoprocentowane. Na dzień 31 marca 2012 r., gdybyśmy wspomniane inwestycje mieli natychmiast spieniężyć, nasz zysk wyniósłby 9,5 miliona dolarów.

Misja i ekologia

Misją Unii jest wspieranie naszej społeczności oraz oferowanie jej usług i produktów finansowych na najwyższym poziomie. Są to również nasze założenia statutowe. Nasi członkowie postulują o wyższe dywidendy i mniejsze oprocentowanie pożyczek. Aby im to zapewnić, musimy skądś wziąć na to środki. Poprzez redukcję kosztów operacyjnych będziemy w stanie spełnić oczekiwania członków Naszej Unii. P-SFUK to organizacja non-profit, czyli nie dla zysku, więc nie możemy inwestować w wiele niebezpiecznych instrumentów finansowych, tak jak to robią inne instytucje. Jest to oczywiście z korzyścią dla naszych członków, bo ich aktywa są bezpieczne, jednakże musimy fundusze znaleźć w inny sposób – między innymi poprzez redukcję kosztów.

Od dłuższego czasu promujemy też ekologię wśród naszych członków i pracowników. Członków Naszej Unii zachęcamy do korzystania z elektronicznych wyciągów z konta zamiast papierowych (to spora oszczędność i dla Unii i dla członków, którzy są przecież jej właścicielami) oraz do korzystania z automatycznej wpłaty na konto czy też podpisywania płatności kartą debetową zamiast korzystania z tzw. PIN. To wszystko pomaga nam wydawać mniej na operacje finansowe. Z naszej strony drukujemy mniej dokumentów i drukujemy czarno-biało, gdy jest to tylko możliwe, ponadto staramy się również zmniejszyć zużycie plastiku, itp. Działania te przynoszą wiele oszczędności, które – pragnę przypomnieć – są oszczędnością pieniędzy członkowskich. Poprzez działania ekologiczne dbamy o środowisko i pomagamy Unii.

Jak już wspomniałem na początku, sukces Naszej Unii zawdzięczamy jej członkom. Z myślą o nich przygotowaliśmy wielkie losowanie nagród, w którym w czwartek 3 maja br. pod nadzorem Election Services Corp. rozlosowano 35 cennych nagród. Główną wygraną był ford Escape z silnikiem hybrydowym. Oprócz tego można było wygrać cztery główne nagrody oraz 30 dodatkowych, m.in. telewizory LCD, laptopy, zestawy kina domowego, kamery wideo i iPady. Wkrótce zostaną opublikowane oficjalne wyniki tego losowania.