Strona główna / Nasze sprawy / „Zgoda buduje...”

GP #23, 3 listopada 2012 r.

„Zgoda buduje...”

Marzena Wierzbowska
Marzena Wierzbowska

Z MARZENĄ WIERZBOWSKĄ, przewodniczącą Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Nowym Jorku, rozmawia JACEK HILGIER

JACEK HILGIER: W ostatnim czasie temat Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej jest gorący, a przede wszystkim temat zebrania specjalnego jej członków. Ponownie były zbierane podpisy pod petycję o zwołanie takiego zebrania, ale mimo iż petycja posiadała wymaganą liczbę podpisów, zebrania nie będzie. Dlaczego?

MARZENA WIERZBOWSKA: Zebrania nie będzie, ponieważ jako przewodnicząca P-SFUK muszę postępować zgodnie z literą prawa i statutu P-SFUK. 11 września br. została złożona petycja z żądaniem zwołania zebrania specjalnego członków. Według statutu, miałam 30 dni na sprawdzenie ważności podpisów, a następnie zadecydowanie, czy petycja jest ważna. Mimo iż posiadała ona wystarczającą liczbę podpisów do zwołania zebrania specjalnego członków, po wnikliwej analizie okazało się, że jednocześnie posiada liczne wady. Zwołując zebranie specjalne członków na podstawie tej petycji, mogłabym narazić Naszą Unię na poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Kiedy startowałam do Rady Dyrektorów, obiecywałam, iż będę działała dla dobra naszych członków, dla dobra Naszej Unii. Tak też czynię.

– Jeżeli petycja była wadliwa, to dlaczego nie poinformowała Pani o tym przedstawicieli, którzy zorganizowali akcję zbierania podpisów?

– Po otrzymaniu petycji i zapoznaniu się z nią zaprosiłam delegatów zaangażowanych w akcję zbierania podpisów na spotkanie z Radą Dyrektorów wyznaczone na 4 października br. Było to już po weryfikacji podpisów pod petycją, jak również po jej analizie. Niestety, dostałam oficjalną odpowiedź od pana Marka Wysockiego, że delegaci nie są zainteresowani ani spotkaniem, ani rozmowami. Szkoda. Uważałam, że wszelkie rozbieżności, nieporozumienia i błędy powinno wyjaśniać się na bieżąco podczas rozmów. Dlatego też będąc przewodniczącą Naszej Unii organizowałam cykliczne zebrania informacyjne Rady Dyrektorów z członkami, aby umożliwić wymianę zdań. Zebranie specjalne jest krokiem ostatecznym i niezmiernie kosztownym dla Unii, czyli naszych członków. Powinna być to dokładnie przemyślana decyzja. Ponadto w petycji nie mogą znajdować się żadne postulaty, które domagałyby się łamania naszego unijnego statutu, tak jak to miało miejsce w tej petycji. Oficjalne stanowisko i wyjaśnienie tej sprawy znajduje się w każdym oddziale Naszej Unii oraz na jej stronie internetowej.

– Proszę o sprecyzowanie: mówiąc o przedstawicielach zbierających podpisy pod petycją, czy Pani ma na myśli Społeczny Komitet Członków P-SFUK?

– Absolutnie nie. 12 września 2012 r. na spotkaniu Komitetu Społecznego Członków z Zarządem Unii Komitet poinformował, że nie popiera działań niezgodnych ze statutem P-SFUK, a grupie przedstawiającej petycję zwracał wcześniej uwagę na niezgodność tej petycji z przepisami. Społeczny Komitet Członków P-SFUK pod kierownictwem pana Józefa Łuczaja wydał oficjalne oświadczenie: „Żądamy przestrzegania prawa statutowego od urzędników Unii, ale sami powinniśmy też to prawo przestrzegać”.

– Co Pani w tym momencie radzi?

– 35 lat nam zajęło, aby stworzyć tak wspaniałą instytucję, jaką jest Nasza Unia. Powinniśmy być z tego dumni. Kłótnie, zatargi – do niczego nie prowadzą. Mieliśmy okazję w przeszłości się o tym przekonać i zrozumieć, jak są one szkodliwe dla naszej instytucji. Lepiej ten czas i energię oraz koszta z tym związane spożytkować na wyższe oprocentowanie dla członków oraz nasze polonijne cele. Skupmy się na współpracy, a wszyscy na tym zyskamy.

W tym miejscu chciałabym przypomnieć, że październik jest Miesiącem Dziedzictwa Polskiego i Nasza Unia przygotowała szczególnie atrakcyjne oferty promocyjne, w tym m.in. 7-miesięczne CD na 3,5 proc.

– Dziękuję za rozmowę.

– Cała przyjemność po mojej stronie. Korzystając z okazji, zapraszam na kolejne zebranie informacyjne członków, które odbędzie się już 17 listopada br. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Naszej Unii. Będzie to świetna okazja do dyskusji i wymiany poglądów.

Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam do korzystania z usług Naszej Unii.