Strona główna / Nasze sprawy / Doroczny pokaz mody

GP #23, 2 listopada 2013 r.

Doroczny pokaz mody
Legionu Młodych Polek

GRAŻYNA MIGAŁA

Pokaz_mody
Organizatorki i uczestniczki pokazu

29 września 2013 r. w salach bankietowych „Białego Orła” odbył się trzeci doroczny pokaz mody Legionu Młodych Polek. Przewodniczącą pokazu była Kathy Lesny, a współprzewodniczącą Halina Bielowicz.

Legion Młodych Polek założyła grupa młodych dziewcząt tuż po wybuchu II wojny światowej, 2 września 1939 r., w celu niesienia pomocy rodakom w kraju i na obczyźnie. Drugim, nie mniej ważnym celem, jaki postawiły sobie założycielki, było podtrzymywanie polskich tradycji narodowych oraz stworzenie możliwości do angażowania się młodych dziewcząt w pracę społeczną.

Przez prawie 75 lat członkinie Legionu spełniają założenia, które przyświecały założycielkom. Bale, pokazy mody czy inne imprezy są nie tylko źródłem funduszy na cele charytatywne, ale również okazją dla dziewcząt, by swoim zaangażowaniem od najmłodszych lat przekazywać dalej troskę o wspólne dobro i polską kulturę.

Kolejny, 75. Bal Amarantowy odbędzie się 8 marca 2014 r. w Wielkiej Sali Balowej hotelu Chicago Hilton. Przewodnicząca tego balu, Bożenna Haszlakiewicz, wraz z członkiniami Legionu i przyszłymi debiutantkami już rozpoczęły przygotowania i dokładają wszelkich starań, aby bal – jak zawsze – był dumą Polonii. Warto nadmienić, że priorytetem dla organizatorów pierwszego balu było przygotowanie imprezy podnoszącej prestiż Polonii na tyle elegancko, by można było na nią zaprosić cieszących się znacznym autorytetem gości, również spoza polonijnego środowiska, w celu bliższego zapoznania ich z sytuacją, w jakiej znalazła się Polska pod okupacją hitlerowską.

W Legionie można spotkać członkinie, które już kilkadziesiąt lat należą do tej organizacji. Często zdarza się, że debiutanki, które występują na Balu Amarantowym, później zapisują się do Legionu, aby kontynuować pracę społeczną i podtrzymywać piękne tradycje.

Podobnie było w przypadku tegorocznej przewodniczącej pokazu mody, Kathy Lesny, która najpierw wystąpiła jako debiutantka, następnie została członkinią Legionu, skończyła studia, rozpoczęła pracę zawodową, a obecnie jest w zarządzie tej organizacji. Wiceprzewodnicząca pokazu mody, Halina Bielowicz, jest mamą byłej debiutantki, Renaty Bielowicz Moore (również członkini LMP). Pani Bielowicz od wielu lat udziela się w Legionie, a obecnie jest jego skarbnikiem. Obie panie włożyły ogromną pracę w zorganizowanie imprezy, w której wzięło udział wiele debiutantek oraz członkiń Legionu. W pokazie mody występowały również wnuczki i wnuki członkiń Legionu.

Dochód z pokazu mody, podobnie jak z balu, przeznaczony jest na działalność charytatywną, na którą Legion przeznaczył do tej pory ponad milion dolarów. Podczas wojny fudusze Legionu wspomagały zarówno Polski, jak i Amerykański Czerwony Krzyż, polskich uchodźców, a ponadto wysyłano do Polski wyposażone karetki pogotowia, szyto odzież, robiono swetry i skarpety, przygotowywano wyprawki niemowlęce, opiekowano się żołnierzami Polakami i wysyłano im listy, czasopisma, książki i różne upominki.

Po wojnie Legion nadal pomagał polskim uchodźcom, ale powoli pomoc ta rozszerzała się na inne inicjatywy. Gdy zabłysnął pierwszy promyk nadziei na lepszą przyszłość dla Polski, Legion zaoferował pomoc dla komitetów robotniczych, dla nowo narodzonej Solidarności, wspomagał też Bank Leków.

Na własnym podwórku Legion popierał polonijne szkoły, harcerstwo, Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie i organizacje weteranów wojennych, przekazał także pokaźne fundusze na pomnik Kopernika, który stoi w Chicago przy Planetarium, na Ośrodek Kopernikowski. Pomaga też Muzeum Polskiemu w Ameryce. W lipcu 1997 r., w obliczu katastrofalnych powodzi w Polsce, Legion Młodych Polek zorganizował zbiórkę najbardziej potrzebnych artykułów higieny osobistej i środków czystości dla ofiar powodzi, a w ostatnich latach przekazał dotacje na budowę Jezuickiego Ośrodka Milenijnego.

Aby zapewnić młodemu pokoleniu możliwość studiowania języka polskiego, dzięki Legionowi na prestiżowym University of Chicago w 1961 r. powstał wydział polskiej literatury. Również w trosce o wyższe wykształcenie młodego pokolenia liderów polonijnych Legion przeznacza pokaźne fundusze na stypendia dla studentów polskiego pochodzenia.

Pomysłodawczyni dorocznego pokazu mody – Teresa Skawski, zainicjowała tę imprezę w 2011 r., gdy pełniła funkcję prezeski Legionu. Chodziło o to, aby zebrać dodatkowe fundusze na działalność filantropijną. Pierwszą przewodniczacą tej imprezy była Sharon Orlowski, której córka Amanda też była debiutantką. Pani Skawski włączyła się do pracy w Legionie po tym, jak jej córka Vanessa została debiutantką. Wiele matek debiutantek, których córki były zaangażowane w tegorocznym pokazie mody i wystąpiły w ostatnich latach na Balu Amarantowym, wspominało bardzo mile te bale; powiedziały, że cenią sobie przeżycia z nim związane i dodały, że pani Skawski stała się przykładem do naśladowania dla ich młodych córek.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, nie brakowało zainteresowania ze strony sponsorów, uczestników imprezy oraz młodych dziewcząt, byłych debiutantek na Balach Amarantowych oraz tych, które planują nimi zostać w przyszłości. Wiele kreacji zostało zaprezentowanych przez obecne członkinie Legionu, ich rodziny, jak również panie, które w przyszłości planują zapisać się do tej organizacji.

Miłym akcentem podczas pokazu pięknych sukien ślubnych i wieczorowych były kwiaty, artystycznie ułożone przez Krystynę Koda z Bridal Bouquets by Ridgewood Gardens Floral Shop.

Na początku imprezy gości przywitała prezeska LMP Shirley Dudzinski, dziękując wszystkim za przybycie. Po smacznym, składającym się z czterech dań lunchu, głos zabrały: Kathy Lesny i Halina Bielowicz, które podziękowały uczestnikom i sponsorom za udział i poparcie. Program sprawnie prowadził Zbigniew Banas, który na początku przypomniał historię Legionu.

Pokaz mody rozpoczęła 3-letnia Liliana Moore, prowadzona za rączkę przez swoją babcię Halinę Bielowicz. Lilianka jest córeczką Renaty Bielowicz Moore, byłej debiutantki. Oprócz Lilianki wraz ze swoją babcią wystąpiły wnuczęta Marii Cieśli, byłej prezeski Legionu. W pokazie mody wzięła także udział Allison Weiss – wnuczka Bożenny Haszlakiewicz, przewodniczącej 75. Balu Amarantowego oraz wnuczki byłej prezeski Legionu – Lucille Gutowski.

Wszystkie modelki miały fryzury przygotowane specjalnie na tę okazję przez Renatę Huzior, a makijaże wykonano pod nadzorem Anny Figlewicz i Ady Kokocinskiej. Podczas pokazu mody można było podziwiać piękne dziewczęta i panie w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat w kreacjach z różnych sklepów: „BonJour Madame”, „Dom, Itp.”, „Elan Furs”, „Laurel Bridal Gallery”, „Marian Michaels Children’s Boutique”. Bardzo ważnym elementem pokazu mody byli elegancko ubrani – dzięki „Black Tie Formalwear” – młodzi chłopcy, którzy pod doświadczonym okiem Richarda Owsianego wprowadzali modelki na scenę.

Na zakończenie imprezy Kathy Lesny i Halina Bielowicz wyraziły ponownie swą wdzięczność uczestnikom imprezy oraz sponsorom za poparcie, po czym panna Lesny poprosiła najmłodszych do rozlosowania nagród loterii. Na koniec członkinie Legionu ustawiły się do pamiątkowego grupowego zdjęcia.

Wszystkim członkiniom komitetu organizacyjnego, redaktorom programów radiowych i telewizyjnych, fotografom, uczestnikom pokazu mody, modelkom, sponsorom oraz młodym mężczyznom towarzyszącym modelkom należą się ogromne podziękowania i wyrazy uznania za przyczynienie się do zorganizowania tej wspaniałej imprezy.

Osoby zainteresowane działalnością Legionu, uczestniczeniem w 75. Balu Amarantowym, który odbędzie się 8 marca 2014 r. lub wystąpieniem na balu w roli debiutantki, prosimy o kontakt: Legion Młodych Polek, 5216 West Lawrence Ave, Chicago, IL 60630.