Strona główna / Nasze sprawy / Przerwane zebranie

GP #26, 15 grudnia 2012 r.

Przerwane zebranie

Nagroda dla GP
Marzena Wierzbowska

Z MARZENĄ WIERZBOWSKĄ, przewodniczącą Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Nowym Jorku, rozmawia JACEK HILGIER

JACEK HILGIER: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa to potężna instytucja finansowa, która posiada 15 oddziałów w stanach Nowy Jork, New Jersey i Illinois, bankowość internetową a także skupia ponad 78 tysięcy członków. Ostatnio ponownie wzbudziła wiele emocji i dyskusji. 17 listopada br. w siedzibie Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, odbyło się kolejne cykliczne spotkanie informacyjne Rady Dyrektorów z członkami P-SFUK. Zebranie to zostało przez Panią przerwane. Dlaczego?

MARZENA WIERZBOWSKA: Zebranie to miało na celu przedstawienie osiągnięć oraz dalszych planów rozwoju Naszej Unii, jak również dyskusję na bieżące tematy. Specjalnie na tę okazję została przygotowana ciekawa prezentacja multimedialna, po której zaplanowano otwartą dyskusję członków Naszej Unii z przedstawicielami Rady Dyrektorów. Niestety, ku mojemu rozczarowaniu, wśród obecnych na sali członków około 10 osób pod przewodnictwem pana Marka Wysockiego nie było zainteresowanych ani prezentacją, ani dyskusją. Jedna ze spóźnionych osób zaczęła nagrywać przebieg spotkania. Z uwagi na aktualne postępowanie sądowe wytoczone przez byłego dyrektora wykonawczego Naszej Unii, pana Oskara Mielczarka, przeciwko naszej instytucji, nagrywanie zebrania było niewskazane. Niestety, prośby o jego zaprzestanie pozostały bez echa. W związku z tym, kierując się dobrem Naszej Unii i jej członków, decyzją obecnych przedstawicieli Rady Dyrektorów P-SFUK spotkanie zostało przerwane. P-SFUK nie może tolerować jakichkolwiek działań godzących w jej stabilizację.

– Pani Marzeno, zarzuca się Pani, że zebranie informacyjne w New Jersey było ucieczką od trudnych pytań.

– To absurd. Startując do Rady Dyrektorów, od początku opowiadałam się za otwartością i dyskusją. Jako przewodnicząca Naszej Unii natychmiast wprowadziłam, przy poparciu obecnej Rady, cykliczne spotkania informacyjno-edukacyjne z naszymi członkami. Celem tych spotkań było bieżące informowanie, co się dzieje w Naszej Unii, jak również rozmowy. Kilka ostatnich spotkań miało miejsce w Nowym Jorku, co spotykało się z niezadowoleniem członków z New Jersey. Przypomnę, że nasze walne zebrania mają charakter rotacyjny i odbywają się na zmianę w obu tych stanach. Naturalną koleją rzeczy należało następne zebranie informacyjne zwołać w New Jersey. Informacje na temat planowanego zebrania były dostępne miesiąc wcześniej i wszystkie osoby zainteresowane miały możliwość uczestniczenia w nim.

– Na YouTube umieszczono kilka krótkich filmów z ostatniego zebrania. Czy miała Pani okazję je obejrzeć?

– Muszę przyznać, że obejrzałam je po telefonie, jaki otrzymałam od oburzonego uczestnika zebrania. Otóż był on niezmiernie poruszony faktem, iż jego wypowiedź została okrojona i zmanipulowana. Potwierdza to tylko, że decyzja, by przerwać zebranie, była decyzją prawidłową. Jako przewodnicząca P-SFUK zawsze będę dbała o stabilizację i dobre imię naszej Unii.

– Jakie plany na przyszłość?

– Ciekawe jest, że ludzie lubią mówić dużo o przyszłości, czasami jeszcze więcej o przeszłości, a nigdy o teraźniejszości.

Jeżeli Pan pozwoli, podkreślę, że Nasza Unia prowadzi obecnie aktywną działalność pomocy poszkodowanym przez huragan Sandy. P-SFUK wyasygnowała 2 miliony dolarów na nisko oprocentowane kredyty dla osób dotkiętych klęską żywiołową, oferowane na bardzo korzystnych warunkach. Członkowie Naszej Unii, zamieszkujący w stanach Nowy Jork, New Jersey lub Connectitut, którzy zostali poszkodowani w wyniku przejścia huraganu i spełniają wymagane kryteria, mogą złożyć wniosek o taki kredyt przez Internet na stronie www.NaszUnia.com lub dzwoniąc pod numer 1-855-PSFCU4U (1.855.773.2848). Wnioski te mają absolutne pierwszeństwo w rozpatrywaniu i podejmowaniu decyzji kredytowej. Można je złożyć i otrzymać fundusze już w następnym dniu roboczym po przedłożeniu kompletnego wniosku.

Jeżeli chodzi o przyszłość – wygląda obiecująco. W tym miejscu chcę podzielić się dobrą wiadomością, że w Chicago przekroczyliśmy 100 milionów dolarów w depozytach i zdobyliśmy 8600 nowych członków.

– Faktycznie jest to imponujące osiągnięcie. Gratulujemy.

– Dziękuję. Mam nadzieję, że pan Marek Wysocki oraz niewielka grupa sceptyków nareszcie to dostrzeże i doceni. Jesteśmy stabilną finansową instytucją. Większość zasiadających w Radzie Dyrektorów osób podejmuje przemyślane decyzje, które mają na celu dobro naszych członków i rozwój Naszej Unii. Pamiętajmy, że zgoda buduje.